Platapean

 • พอรู้ มีคามเข้าใจและไตร่ตรองให้พอรู้ ถึงอายตนะ 6 มีสติ ไม่ยึดติด ไม่ให้เกิดกิเลส  รู้ได้จาก ตา หู จมูก วาจา ใจ
 • พอเหมาะ รู้จักไตร่ตรอง ตามเหตุผล มีใจเป็นกลาง อย่างมีสติ รู้ได้จาก การชั่งใจของเรา
 • พอมี เลี้ยงชีวิตให้พอมีอยู่เสมอ ไม่ประมาท มีความมั่นคง รู้ได้จาก การอดออม
 • พอตัว รู้จัก ก่อร่าง สร้างตัว สร้างใจ ให้พอตัว เข้าใจในธรรมชาติ (ไตรลักษณ์-อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา) รู้ได้จาก ฐานะตนเอง(นกน้อยทำรังพอแต่พอตัว)
 • พอตน ฉลาดคิด รู้จักพิจารณา รู้จักตัวเอง มั่นคง อยู่ใน ศิล สมาธิ ปัญญา รู้ได้จาก ปัญญา ศิล สมาธิ
 • พอดี รู้จักประมาณ รู้จักพอดี กระทำการสิ่งใดต้องระลึกรู้ ด้วยปัญญา รู้ได้จาก ชีวิตประจำวันของเรา
 • พอกิน รู้จักประมาณในการกิน การใช้ ให้พอกิน สมควรแก่กาย และเพื่อจิตใจผ่องใส รู้ได้จาก การกินให้พออิ่ม
 • พออยู่ ตั้งตนให้ถูกวิธี รู้จักดำรงชีวิต ให้พออยู่ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อประโยชน์ปัจจุบัน รู้ได้จาก การใช้ชีวิต
 • พอควร มีความเข้าใจในการดำเนินชีวิต ตามเหตุปัจจัย กระทำการสิ่งใดอย่างพอสมควร ยึดมั่นอยู่ในธรรม รู้ได้จาก สภาพของจิตใจ
 • พอใช้ รู้จัก ประหยัด อดออม ใช้จ่ายตามความเหมาะสม ไม่หลงในอบายมุข รู้ได้จาก จับจ่ายใช้สอยสมตามเหตุผล
 • พอให้ รู้จักเป็นผู้ให้ ส่งผ่านความสุข ในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้อื่น เติบโตต่อไป รู้ได้จาก การให้ที่เหมาะสม
 • พอใจ ที่จะทำสิ่งต่างๆ ด้วยใจรัก อย่างถูกต้องเหมาะสม รู้ได้จาก ความพอดี
Advertisements

เสียงที่เราออกผิดฝรั่งฟังเราไม่รู้เรื่องเกิดจาก 2 หลักครับ คือ 1.เราออกเสียง พยัญชนะไม่ถูก 2.เราเน้นเสียงศัพท์ที่มีตั้งแต่ 2 พยางค์ขึ้นไปไม่เป็น เราจะว่ากันข้อหนึ่งคือ การออกเสียงพยัญชนะเสียก่อนพอเป็นตัวอย่างนะครับ…คุณจะไ้ด้รู้ความสำคัญ

Read the rest of this entry »

เนื่องด้วยผมกำลังเรียนหัดใช้พิมพ์ดีดอยู่ ก็ได้พิมพ์ไปเรื่อยแล้วก็ไม่คล่องสักที ก็เลยตั้งใจว่าจะพิมพ์อะไรสักอย่างประมาณวันละแผ่นก็ยังดีแต่ก็อยากทำให้มันเกิดประโยชน์ด้วย ก็เลยหาหนังสือมาซักเล่มแล้วก็พิมพ์ไปตามหนังสือก็เลยได้หนังสือมา 2 เล่ม เป็นฟุดฟิตฟอไฟ ของคุณ แสงชัย สุนทรวัฒน์ ซื้อมาจากคลองถมเล่มละ 10 บาท ประมาณว่าพิมพ์ไปเรื่อยครับ มิได้มีเจตนาอันใดทั้งสิ้น ไม่รู้ว่าจำทำได้แค่ไหนเดี่ยวก็เบื่อ

แสงชัย สุนทรวัฒน์

ประวัติ

เกิด   12 มิถุนายน 2486

ที่       ต.ท่าประชุม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี เกิดที่นี่เพราะพ่อแม่เดินเรือบรรทุกไปจอดที่นี่ตอนจะคลอดก็เลยคลอดที่นี่เลยแล้วพี่แม่ก็มาตั้งหลักที่อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีเมื่ืออายุ 4 ขวบ Read the rest of this entry »

วันนี้เอาการแยกข้อมูลที่อยู่ในเซลล์เดียวกันมาฝากครับจากรูปผลสรุปจะต้องเป็นแบบนี้(งายๆครับ)ใครจะเอาไปประยุกค์ก็ได้นะครับ

ScreenHunter_09 Sep. 09 15.21

Read the rest of this entry »

ในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งเป็นผู้ครองเรือนโอกาสที่จะได้ไปทำบุญที่วัดหรือไปวัดทุกวันนั้นเป็นการยากอย่างยิ่ง แต่ความจริงแล้วเราสามารถที่จะทำบ้านให้เป็นวัดได้ เราเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่บ้านของเราเองได้ สิ่งเหล่านี้กระทำได้ไม่ยากถ้าเราจัดที่จัดทาง จัดห้องพระ หรือมีหิ้งพระแล้วเราสวดมนต์เป็นประจำเช้าเย็น ณ สถานที่นั้น หรือแม้ไม่มีพระพุทธรูปเลย แต่เราตั้งใจสวดมนต์ในบ้านของเรา ก็เป็นการทำบ้านให้เป็นวัดนั่นเอง Read the rest of this entry »

อยู่กับสถานการณ์ครับ เมื่อขับขี่รถอยู่ในตำแหน่งเกียร์ D ขณะจอดรถติดไฟแดงในเวลาไม่นานนักให้ผู้ขับขี่เหยียบเบรกค้างไว้ได้แต่ผู้ขับขี่ต้องทราบว่าในขณะนั้นระบบเกียร์อัตโนมัติยังคงพร้อมทำงานอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ผู้ขับขี่เหยี่ยบเบรกหยุดเพื่อห้ามล้อเท่านั้นซึ่งระบบเกียร์ยังพร้อมที่จะสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าเพื่อออกรถได้ทันที หากเผลอหรือลืมปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกซึ่งเกิดจากความเมื่อยล้าหรือทำภารกิจส่วนตัวภายในรถ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น Read the rest of this entry »

ทุกวันน้ำมันรู้สึกว่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆจนอยากจะหันมาขี่จักรยานแทนกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ดีเอาวีธีการขับรถแบบประหยัดน้ำมันมาฝากกันครับ

 1. การออกตัว หลังการสตาร์ทเครื่องยนต์ ก่อนออกตัวควรติดเครื่องยนทิ้งไว้นาน ประมาน 1 นาทีเพื่อให้เครื่องยนต์ปรับสภาพ แล้วการเคลื่อนตัวรถด้วยรอบเครื่องยนต์และความเร็วที่ไม่สูงนัก เมื่อครื่องยนต์ร้อนถึงอุณภูมิปกติจึงขับได้ตามปกติครับ
 2. ความเร็ว ควบคุมความเร็วและการเข้าเกียร์ให้สัมพันธ์กัน รักษาน้ำหนักในการเหยียวคันเร่งให้สม่ำเสมอ ไม่ควรเหยียบคันเร่งจนมิดหรือกระแทกคันเร่งอย่างแรง จะทำให้รอบเครื่องยนต์สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น
 3. รักษาความเร็ว ควรใช้ความเร็วระหว่าง 80-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง รักษารอบเครื่องยนต์ที่ 2,500-3,000 รอบต่อนาที การเปลี่ยนเกียร์ควรอยู่ที่ 2,500-3,000 รอบต่อนาที ไม่ควรเปลี่ยนเกียร์ในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำหรือสูงเกินไป ส่วนเกียร์อัตโนมัติให้เกียร์ D เครื่องยนต์จะเปลี่ยนเกียร์ให้ตามความเร็วที่เหมาะสมครับ
 4. การลดความเร็ว การถอนคันเร่งควรรักษาน้ำหนักในการถอนคันเร่งไม่ควารลดความเร็วกะทันหันเพราะหากต้องเพิ่มความเร็วต้องกดคันเร่งเพิ่มมากขึ้นด้วยก็จะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองมากขึ้นด้วย Read the rest of this entry »